• Telefon: 035 447 400
  • E-mail: info-centar@pzc.hr
  • Radno vrijeme: 07:00 - 16:00

Usluge

Proizvodnja građevnog materijala


ŠLJUNČARA I SEPARACIJA SLAVONSKI ŠAMAC

Omogućiti optimalnu opskrbljenost sirovinama jedan je od osnovnih preduvjeta u izvođenju građevinskih radova. PZC posjeduje vlastitu šljunčaru i separaciju na kojoj svakodnevno proizvodimo, suvremenom tehnologijom, potrebni građevinski materijal vrhunske kvalitete. Šljunčara i Separacija ima važan strateški položaj u odnosu na velike gradove regije, pa tako u radijusu od 50 km pokrivamo opskrbu istoga za Slavonski Brod, Osijek, Vinkovci, Županja, a što nam omogućava nesmetan rad na navedenim lokacijama.


BETONSKA BAZA

Uz betonsku bazu u Slavonskom Brodu, koja je modernizirana 2014. godine, posjedujemo istu i u gradu Đakovo, a što samo ide u prilog našoj efikasnosti i brzini udovoljavanja traženih radova. Naše betonske baze svojim recepturama udovoljavaju svim potrebnim standardima proizvodnje betona, a koje uspješno koristimo u osobnim poslovima niskogradnje, ali na tržištu nudimo i drugim tvrtkama koje se bave srodnim poslovima. Proizvedeni beton isporučujemo osobno našim mikserima i beton pumpama, a čime krajnjem potrošaču osiguravamo kvalitetan i svjež beton.


ASFALTNA BAZA

Na našoj proizvodnoj liniji proizvodimo desetak vrsta asflatne mase za koju imamo certificirane recepture i stalnu kontrolu kvalitete. Većinu proizvedenog asfalta plasiramo na vlastita gradilišta, ali i na tržište zajedno sa uslugom ugradnje, kao gotov proizvod. Asfaltnu bazu konstantno usavršavamo primjenjujući moderne tehnologije, proizvedeni asfalt dopremamo do gradilišta osobnim kamionima.

PZC GRUPA

Gradimo ceste. Povezujemo ljude.

Tvrtka PZC osnovana je 1961. godine u Slavonskom Brodu i od tada je nezaobilazan poslovni čimbenik u cestogradnji u ovom dijelu kontinentalne Hrvatske. Članica smo gospodarskog-interesnog društva GIU, kao i Hrvatske asfalterske zajednice.