Tvrtka PZC osnovana je 1961. godine u Slavonskom Brodu i od tada je nezaobilazan poslovni čimbenik u cestogradnji u ovom dijelu kontinentalne Hrvatske.

Naša osnovna djelatnost je :

  • Građenje cestovne infrastrukture: državnih, županijskih, lokalnih i drugih cesta;
  • Održavanje cesta koje podrazumijeva redovno i vanredno održavanje cesta: ophodnja i nadzor cesta;
  • Popravak oštećenja na cesti;
  • Održavanje signalizacije kao i održavanje cesta u zimskim uvjetima; čišćenje snijega i posipavanje solju;
  • Intervencije nakon prometnih nezgoda itd.

Svoju osnovnu djelatnost provodimo kroz radnu jedinicu izgradnja, ali i putem mreže naših nadcestarija :

  • Nadcestarija Slavonski Brod;
  • Nadcestarija Nova Gradiška
  • Nadcestarija Požega
  • Nadcestarija Novska
  • Nadcestarija Pakrac

Tako pokrivamo nešto više od 1660 km cesta, a što podrazumijeva sve državne, županijske i lokalne ceste, kao i Grad Slavonski Brod u Brodsko-posavskoj županiji, sve državne ceste u Požeško-slavonskoj županiji i dio državnih i županijskih cesta u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Pored navedenih osnovnih djelatnosti bavimo se i nizom drugih koje su usko povezane i naslonjene na ceste i cestovnu infrastrukturu poput prijevoza/transporta, trgovine, proizvodnje betona i asfalta, održavanje mehanizacije, poslovi uz vodno gospodarstvo i ostalo.

Članica smo gospodarskog-interesnog društva GIU, kao i Hrvatske asfalterske zajednice

NAŠA MISIJA

Ustrajati i zadržati zadaću upravljanja, građenja i održavanja cesta.

NAŠA VIZIJA

Kvalitetno međusobno prometno povezati regiju, stvarajući put ka Hrvatskim prometnim pravcima, ali i prometnim pravcima EU, uz stalno i konstantno razvijanje tehnologije izgradnje cesta, ali biti važan i prepoznatljiv čimbenik u gospodarstvu regije i Hrvatske.

CILJEVI

Stvoriti respektabilnu tvrtku na regiji, ali s tendencijom rasta poslovanja na prostoru cijele Lijepe naše zadržavajući pri tom profesionalnost, stručnost, objektivnost, neovisnost i nadasve poštenje u radu, uvažavajući pri tom ljudska prava, zaštitu okoliša te sukladnost u samom radu sa svim nadležnim zakonima, pravilima i odredbama.

LJUDSKI POTENCIJALI

U tvrtki držimo da su osnovna snaga bilo koje organizacije ljudi, a samim tim i ključ uspjeha je u načinu na koji tvrtka odabire i organizira ljude. Prepoznali smo potrebu individualnog učenja, odnosno osobnog razvoja pojedinca, a što je važan čimbenik u kreiranju naše poslovne politike.

Organizacija se stalno treba usavršavati vodeći računa o sistemskom mišljenju, osobnom razvoju svakog zaposlenika, mentalnim modelima, stvaraju zajedničke vizije i timskom učenju, a što je dovoljna energija koju organizacija može angažirati u ostvarivanju svojih ciljeva i razvoju poslovanja.