ŠLJUNČARA I SEPARACIJA SLAVONSKI ŠAMAC

Omogućiti optimalnu opskrbljenost sirovinama jedan je od osnovnih preduvjeta u izvođenju građevinskih radova. PZC posjeduje vlastitu šljunčaru i separaciju na kojoj svakodnevno proizvodimo, suvremenom tehnologijom, potrebni građevinski materijal vrhunske kvalitete. Šljunčara i Separacija ima važan strateški položaj u odnosu na velike gradove regije, pa tako u radijusu od 50 km pokrivamo opskrbu istoga za Slavonski Brod, Osijek, Vinkovci, Županja, a što nam omogućava nesmetan rad na navedenim lokacijama

s
s
s
s

BETONSKA BAZA

Uz betonsku bazu u Slavonskom Brodu, koja je modernizirana 2014. godine, posjedujemo istu i u gradu Đakovo, a što samo ide u prilog našoj efikasnosti i brzini udovoljavanja traženih radova. Naše betonske baze svojim recepturama udovoljavaju svim potrebnim standardima proizvodnje betona, a koje uspješno koristimo u osobnim poslovima niskogradnje, ali na tržištu nudimo i drugim tvrtkama koje se bave srodnim poslovima. Proizvedeni beton isporučujemo osobno našim mikserima i beton pumpama, a čime krajnjem potrošaču osiguravamo kvalitetan i svjež beton.

ASFALTNA BAZA

Na našoj proizvodnoj liniji proizvodimo desetak vrsta asflatne mase za koju imamo certificirane recepture i stalnu kontrolu kvalitete. Većinu proizvedenog asfalta plasiramo na vlastita gradilišta, ali i na tržište zajedno sa uslugom ugradnje, kao gotov proizvod. Asfaltnu bazu konstantno usavršavamo primjenjujući moderne tehnologije, proizvedeni asfalt dopremamo do gradilišta osobnim kamionima

s
s